Atatürk Faculty of EducationDepartment of Curriculum and Instruction

Department of Curriculum and Instruction

Kitaplar

Kitap Özellikleri Kitap Kapakları

Tarih Öğretiminde Eleştirel ve Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi 

Yazarlar: Orhan Akınoğlu ve Umut Diriöz

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı: 2007

185 Sayfa

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Editör: Şeref Tan 

Yazarlar: Abdurrahman Kılıç, Orhan Akınoğlu, Behçet Oral, Şeref Tan, Gülnur Erciyes,

Bülent Güven,Fatma Nur Köksal, Aynur Pala   

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı: 2010

469 Sayfa

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Editör: Seval Fer

Yazarlar: Ersin Şahin, Esma Çolak, Hakan Turan, İlker Cırık,Rüchan Baytar, 

Sedat Yüksel, Sertel Altun, Seval Fer,Süleyman Avcı

Anı Yayıncılık

Yayın Yılı: 2011

262 Sayfa

Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bakış

 Editörler: Sefer Ada ve Z. Nurdan Boysal

Yazarlar: Ahmet Şirin, Dursun Aksu, Engin Karadağ, İsmet Arıcı, Jeongsuk Choi, 

Sefer Ada, Serkan Yaşar Güney,Sevgi Saime Certel, Süleyman Avcı, Z. Nurdan Baysal

Pegem Akademi Yayıncılık

Yayın Yılı: 2009

473 Sayfa

Ülkeler ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırma Yazıları

Editör: Füsun Akarsu   

Yazarlar: Hülya Kılıç, Seval Küçüktepe, Halil Turgut, Sertel Altınışık, İlknur Karhan, 

Esma Çolak, İlke Büyükduman, Sibel Cengizhan, Zeynel Kablan, Işıl Üredi

Nobel Kitapevi

Yayın Yılı: 2005

223 Sayfa

 Erken Klasik Dönemden XVIII Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupalılar ve 

Seyahat ve Karşılaşma ve Etkileşim

Derleyici: Seyfi Kenan

İSAM

Yayın Yılı: 2010

672 Sayfa

 

Nizam-ı Kadim'den Nizam-ı Cedid'e III. Selim ve Dönemi

Derleyici: Seyfi Kenan

İSAM

Yayın Yılı: 2010

750 Sayfa