Atatürk Faculty of EducationDepartment of Curriculum and Instruction

Department of Curriculum and Instruction

Genel Bilgiler

prof_dr_seyfi_kenan

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Seyfi KENAN


1982-1983 Eğitim-Öğretim Yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans eğitimi vermek ve ayrıca fakülte bünyesinde çeşitli alanlarda öğretmen yetiştiren bölümlerde pedagojik-formasyon derslerini yürütmek sorumluluğuyla açılmıştır.

Eğitim Bilimleri Bölümü çatısı altında yer alan Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı ise 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren de anabilim dalına bağlı olarak yürütülen yüksek lisans programı faaliyet göstermeye başlamıştır. Doktora açma süreç çalışmalarının devam etmekte olduğu anabilim dalımızda iki Profesör, iki Doçent ve iki Dr.Öğretim Üyesi olmak üzere altı öğretim üyesi ve iki öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında öğrencilerimiz, yüksek lisans programları aracılığıyla her kademedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim programlarının geliştirilmesi yoluyla eğitim-öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli sürdürülmesini sağlayacak uzmanlar olarak yetişmektedirler. Lisansüstü programlara başvuru süreçleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Farklı Yıllarda Görev Yapmış Anabilim Dalı Başkanlarımız

Prof. Dr. Hasan ÇELİKKAYA  2005-2009
Doç. Dr. Levent DENİZ 2009-2011
Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU 2011-2016


Farklı Yıllarda Görev Yapmış Bölüm Başkanlarımız

Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR   1982-1985
Prof. Dr. Hasan TAN 1985-1992
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU   1992-2001
Prof. Dr. Betül AYDIN 2001-2008
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU 2008-2011
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU 2011-2016