Atatürk Faculty of EducationDepartment of Curriculum and Instruction

Department of Curriculum and Instruction

Genel Bilgiler

SEYFİ KENAN fotoğraf

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Seyfi KENAN

Anabilim Dalı'nın Kısa Tanıtımı

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalının amacı, her kademedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim programlarının geliştirilmesi yoluyla eğitim öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli sürdürülmesini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesidir. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesinde çeşitli alanlarında 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlere pedogojik formasyon derslerini vermek ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans programı yürütmek üzere kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü altında yer alan Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı ise 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur Ana bilim dalının yüksek lisans açma önerisi YÖK tarafından onaylanmış olup 2013-14 akademik yılında eğitim-öğretime başlayacaktır. Ana bilim dalında üç doçent, bir yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi doktor ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans programı için Haziran 2013'te başvuru kabul edilmiştir. Anabilim Dalına lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Eski Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Hasan ÇELİKKAYA  2005-2009
Doç. Dr. Levent DENİZ 2009-2011
Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU 2011-2016


Eski Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR   1982-1985
Prof. Dr. Hasan TAN 1985-1992
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU   1992-2001
Prof. Dr. Betül AYDIN 2001-2008
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU 2008-2011
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU 2011-2016